Zákon o práci má novou novelu, která se týká nepřetržitého denního a týdenního odpočinku, platnou od 1. ledna 2024. Směny.cz

Hlavním cílem je zajistit zaměstnancům minimální dobu odpočinku 11 hodin během každých 24 po sobě jdoucích hodin. Pro dospělého platí minimálně 11hodinový odpočinek, zatímco pro mladistvé je stanovena minimální doba 12 hodin. Dříve se délka odpočinku měřila mezi koncem a začátkem pracovní směny, nově je však důležitým faktorem rámec 24 hodi.n

Zákon o práci má novou novelu, která se týká nepřetržitého denního a týdenního odpočinku, platnou od 1. ledna 2024.  Směny.cz
Radek
Radek Hron
co-Founder
6. 12. 2023

Hlavním cílem je zajistit zaměstnancům minimální dobu odpočinku 11 hodin během každých 24 po sobě jdoucích hodin. Pro dospělého platí minimálně 11hodinový odpočinek, zatímco pro mladistvé je stanovena minimální doba 12 hodin. Dříve se délka odpočinku měřila mezi koncem a začátkem pracovní směny, nově je však důležitým faktorem rámec 24 hodin.

V určitých situacích lze odpočinek zkrátit na 8 hodin během 24 hodin pro dospělého zaměstnance, avšak následující odpočinek musí být prodloužen o tu dobu, o kterou byl předchozí zkrácen.

Jsou vymezeny situace, kdy je možné zkrátit odpočinek:

  • v nepřetržitých provozech,

  • při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby,

  • při práci přesčas,

  • v zemědělství,

  • při poskytování služeb obyvatelstvu včetně veřejného stravování, kulturních zařízení, telekomunikacích a poštovních službách, zdravotnických a sociálních zařízeních,

  • při naléhavých opravných pracích nebo živelních událostech.

Nově je zaveden i nepřetržitý odpočinek v týdnu, který zaměstnancům zajišťuje minimálně 24 hodin volna během jednoho týdne, což s denním odpočinkem pro dospělého vytváří 35 hodin odpočinku. Mladiství mají nárok na alespoň 48 hodin nepřetržitého odpočinku v týdnu. Délka odpočinku se hodnotí v rámci jednoho týdne a není možné ji hromadit na pozdější dny.

I při nepřetržitém odpočinku v týdnu lze v určitých výjimečných situacích zkrátit odpočinek na celkových 24 hodin namísto běžných 35 hodin. Zkrácený odpočinek však musí být následován tak, aby zaměstnanec dosáhl odpočinku v týdnu trvajícího alespoň 70 hodin během dvou týdnů. U zemědělství platí samostatně stanovená pravidla pro délku odpočinku.

Nová úprava odpočinku v týdnu nabývá účinnosti od 1. ledna 2024.

Čtěte dále

Potřebujete pomoc s plánováním směn zaměstnanců?

Získejte naši skvělou aplikaci. Cloudové řešení, bez instalací.