Odvody na sociální a zdravotní pojištění u brigádníků Směny.cz

Pokud pracujete pod více pracovními dohodami, je důležité dbát na limity výdělků. V opačném případě bude zaměstnavatel a zaměstnanec odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Odvody na sociální a zdravotní pojištění u brigádníků Směny.cz
Radek
Radek Hron
co-Founder
13. 12. 2023

Zásadní změny ohledně vašich příjmů z pracovních dohod přinášejí dva klíčové body:

První novinkou jsou stanovené limity pro výše příjmů. Pokud překročíte tyto limity, automaticky se na vás vztahuje povinnost odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Vašemu zaměstnavateli bude nařízeno snížit vaši odměnu o tyto odvody a zároveň je za vás povinen tyto odvody samostatně hradit. Nově stanovený termín pro tyto změny je 1. červenec 2024.

Druhá změna se týká placené dovolené pro ty, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) dlouhodobě. Pokud splníte specifické podmínky, budete mít nárok na placenou dovolenou. Můžete si ji buďto vzít během roku a odpočinout si bez ztráty příjmu, nebo vám váš zaměstnavatel musí vyplatit peněžní náhradu za nevyčerpané dovolené dny při ukončení dohody. Tyto nové pravidla budou platit od 1. ledna 2024.

Povinnost odvodů na sociální pojištění vzniká, pokud:

  • U jednoho zaměstnavatele přesáhnete 25 % české průměrné mzdy,

  • U více zaměstnavatelů překročíte 40 % této průměrné mzdy.

Pro rok 2024 je stanovena průměrná mzda ve výši 43 967 Kč.

Pracujete pouze u jednoho zaměstnavatele?

Limit pro jednoho zaměstnavatele je stanoven na 10 000 Kč měsíčně. Pokud překročíte tento limit, začnou se na vás vztahovat odvody na zdravotní a sociální pojištění. Od nadcházejícího roku se tento limit zvýší na 25 % průměrné mzdy, což představuje 10 992 Kč.

Pokud váš měsíční příjem nepřesáhne 10 000 Kč, platí se pouze 15 % srážková daň. Pokud je tato dohoda vaším jediným příjmem a máte podepsané růžové prohlášení (prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob), srážkovou daň platit nemusíte.

Pracujete pro více zaměstnavatelů?

Pokud máte více dohod a váš příjem přesáhne 40 % průměrné mzdy (což představuje 17 587 Kč), začne se na vás vztahovat povinnost odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Výše odvodů je následující:

  • Zaměstnavatelem hrazené sociální pojištění činí 24,8 % a zaměstnancem hrazené 7,1 % (od roku 2024).

  • Zaměstnavatelem hrazené zdravotní pojištění činí 9 % a zaměstnancem hrazené 4,5 %.

Je důležité informovat nového zaměstnavatele o vašich dalších pracovních dohodách.

Dohody o provedení práce budou nově muset být registrovány u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde budou zaměstnavatelé povinni každý měsíc hlásit výši mezd.

Váš nový zaměstnavatel bude povinen písemně vás upozornit na nutnost informovat ho o vašich dalších pracovních závazcích a požádá vás o podepsané potvrzení.

Tato změna umožní ČSSZ sledovat všechny vaše pracovní dohody a výdělky. Pokud byste zatajili existenci dalších zaměstnavatelů, budete muset sami hradit pojistné. To zahrnuje nejen 7,1 % odvodu ze mzdy, ale i 24,8 % části, kterou by jinak platil váš zaměstnavatel.

Čtěte dále

Potřebujete pomoc s plánováním směn zaměstnanců?

Získejte naši skvělou aplikaci. Cloudové řešení, bez instalací.